ONDULINE® TILE

Bitumenske profilisane ploče

Zašto izabrati krovne ploče ONDULINE® TILE?

                                                                                        

NOVO: PROFILISANE BITUMENSKE PLOČE KOJE SE JEDNOSTAVNO POSTAVLJAJU, A SVOJIM IZGLEDOM PODSEĆAJU NA CREP!

 

  • Krovna ploča koja izgleda kao da je sastavljena od manjih elemenata

 

  • Novi moderan profil ploče 

 

  • Utisnute linije koje označavaju mesto preklapanja, radi bržeg postavljanja

 

  • Označena mesta za zakivanje koja olakšavaju postavljanje

 

  • Lako kretanje po krovu zahvaljujući ravnim delovima ploče

 

            

LEP IZGLED

 

LAGAN

PROIZVOD

JEDNOSTAVNO

POSTAVLJANJE

VODOOTPORNOST

EKOLOŠKI

PROIZVOD

 

Tehničke karakteristike

Dužina: 195 cm
Širina: 95 cm
Profil: 7 talasa + 6 ravnih delova
Visina talasa: 3,8 cm
Širina talasa: 9,6 cm
Težina ploče: 5,9 kg
Težina po m2: 3,15 kg / m2
Debljina: 3 mm
Ukupna površina: 1,87 m2
Pokrivna površina kod nagiba 5° - 11°: 1,32 m2 (puna daščana podloga)
Pokrivna površina kod nagiba > 11°: 1,58 m2 (razmak između letvi max 46 cm)*

 

*Prilikom postavljanja obavezno koristiti detaljan priručnik za postavljanje

 

 

   RELJEFNE LINIJE                             OZNAČENA MESTA                                              EFEKAT

                                                                                  ZA EKSERE                                                          SENKE

 

Paleta boja i prateći pribor

 

 

 

 

 

 

Postavljanje

 

 

FAZE POSTAVLJANJA

 

 

 

 

 

 

 

Povezani sadržaji