Politika kvaliteta

 

Politika kvaliteta

KUPAC NA PRVOM MESTU

Politika kvaliteta preduzeća Onduline

 

Naša politika kvaliteta ogleda se u važnosti da, kao izvršni direktor, insistiram na stavljanju kupaca na prvo mesto.

Vizija Onduline zasnovana je na građenju dugoročnog poverenja naših kupaca u kvalitet i pouzdanost naših proizvoda i usluga.

Očekivanja tržišta vezana za kvalitet i učinak neprestano rastu.

Zaposleni u preduzeću Onduline neprekidno ulažu svu svoju energiju, kako u ispunjavanje zahteva naših kupaca, tako i u predviđanje istih, na svakom od naših strateških tržišta.

 

 Politika Onduline glasi :

• Neprekidno unapređivati proizvode i usluge. Da bi se navedeno i ostvarilo, insistiramo na dubokom poznavanju naših tržišta. Intimno razumemo trenutne i buduće potrebe naših kupaca i krajnjih korisnika.

• Raditi na jačanju sposobnosti da iznesemo na tržište nove proizvode i rešenja, poštujući standarde kvaliteta i cena.

• Kroz lance snabdevanja, obezbediti potpunu primenu standarda kvaliteta koje smo obećali kupcima, u vidu formalnih specifikacija proizvoda.

• Primenjivati jednostavan, učinkovit, kupcima blizak i interaktivan sistem za registrovanje i obrađivanje reklamacija kupaca.

• Pridržavati se Onduline sistema upravljanja kvalitetom, sa međunarodnim standardom ISO 9001, koji se zasniva na sledećem:

- Jasna politika i organizacija, mere, analize, planovi i revizije.

- Otvorena, fer i konstruktivna komunikacija.

- Timski rad orijentisan ka kupcima.

- Obuke i uzajamno učenje.

 

Mi govorimo šta radimo i radimo ono što kažemo, disciplinovano i efikasno.

Mi ohrabrujemo posvećenost kvalitetu i neprekidnom usavršavanju svih naših kolega u Ondulini.

Za nas je kupac na prvom mestu.

 

Richard Séguin

Izvršni direktor