Politika privatnosti

Politika privatnosti i pravni uslovi

 

1. Lični podaci
 
3.1. Prilikom korišćenja i posećivanja veb-sajta Korisnik ne mora da saopšti nijedan lični podatak (u daljem tekstu "Lični podaci"). U slučaju saopštavanja svojih Ličnih Podataka, Korisnik se obavezuje da će davati isključivo informacije koje ne narušavaju interese i prava trećih lica. 
 
3.2. Kompanija, njene filijale i lokalni predstavnici zajednički kontrolišu i primaju Lične Podatke Korisnika. Kompanija se obavezuje da će štititi poverljivost Ličnih Podataka. Ipak, Kompanija ne može imati kontrolu nad rizicima vezanim za funkcionisanje interneta i upozorava na postojanje potencijalnih rizika vezanih za poverljivost podataka koji se prenose putem mreže.
 
3.3. U skladu sa francuskim Aktom o zaštiti podataka, od 6.1.1978, i Generalnoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti, od 27.4.2016, francuska Nacionalna komisija za informatiku i slobode (CNIL) donela je odluku prema kojoj Korisnik ima pravo da pristupi svojim ličnim podacima u razumljivom obliku, da iste menja ili obriše, kao i da, iz legitimnih razloga, ne dozvoli obradu istih.  Korisnik takođe ima pravo da prenosi svoje lične podatke u mašinski čitljivom formatu. Korisnik može da ostvari svoja prava slanjem imejla na sledeću adresu: info@onduline.com, pri čemu mora dokazati svoj identitet. Onduline se obavezuje da će razmotriti zahtev i odgovoriti na isti u roku od 30 dana, pri čemu rok može biti produžen i na 60 dana, u zavisnosti od broja zahteva i kompleksnosti istih. Onduline zadržava pravo da odbije zahteve za pravo pristupa, ukoliko utvrdi da su neosnovani. Korisnik je informisan, u skladu sa svojim pravom na informisanje, kada Onduline prikuplja njegove lične podatke, kao i kada ih ne prikuplja. Takođe, Korisnik dobija informaciju u slučaju zloupotrebe njegovih ličnih podataka.
 
3.4. Maloletna lica: Maloletna lica nisu ciljna grupa kompanije Onduline, ali je maloletnim licima omogućen pristup veb-sajtu, jer isti ne sadrži nikakav sadržaj zabranjen licima mlađim od 18 godina.                  Obrasci i upitnici nemaju za cilj sakupljanje podataka o maloletnim licima. Ukoliko ipak dođe do prikupljanja podataka  maloletnog lica, pravni zastupnik maloletnog lica može kontaktirati Onduline na sledeću imejl-adresu: info@onduline.com, da bi ispravio, izmenio ili obrisao lične podatke maloletnog lica (prema članu 3.3). 
 
3.5. Treće strane: Onduline koristi treće strane prilikom pružanja svojih usluga (na primer: za održavanje, revizije, plaćanja, marketing i razvoj). Shodno navedenom, treće strane mogu imati pristup Korisnikovim informacijama u meri u kojoj je to neophodno za obavljanje zadataka u ime Onduline, i podležu istim obavezama kao i Onduline. Treće strane se obavezuju da neće širiti Vaše Lične Podatke, niti ih koristiti u druge svrhe. 
 
3.6. Onduline može obrađivati lične podatke izvan Evropske Unije, u specifičnim slučajevima, uz dužno poštovanje evropskih pravnih procesa. Korisniku se, na njegov lični zahtev, može odobriti obrađivanje njegovih ličnih podataka izvan Evropske Unije, u slučaju specifičnih usluga.
 
3.7. U vezi sa funkcionisanjem veb-sajta, Kompanija može da implementira tehnički kolačić na Korisnikovom uređaju, dok Korisnik koristi veb-sajt. Kolačić ne dozvoljava identifikaciju Korisnika, ali omogućava beleženje informacija o tome kako Korisnik pretražuje veb-sajt (zvanični jezik i zemlja Korisnika, posećene stranice, datum i vreme, itd). Dobijene informacije mogu se koristiti prilikom naredne Korisnikove posete veb-sajtu, da bi veb-sajt funkcionisao na odgovarajući način, ili u analitičke svrhe. 
 
3.8. Kompanija obaveštava korisnika da može da onemogući čuvanje kolačića na svom uređaju tako što će izmeniti podešavanja na svom veb-pregledaču. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima upravljanja kolačićima dostupni su na veb-pregledačima. Korisnik takođe može konsultovati i sajt CNIL-a (francuski ovlašćeni organ za zaštitu podataka) na: http://www.cnil.fr/.