Pravni uvjeti

1. Osobni podatci


1.1. Prilikom korištenja i posjećivanja mrežne stranice Korisnik ne mora priopćiti nijedan osobni podatak (u daljnjem tekstu «Osobni podatci»). U slučaju priopćavanja svojih Osobnih podataka, Korisnik se obvezuje da će davati isključivo informacije koje ne narušavaju interese i prava trećih osoba.

1.2. Tvrtka, njezine podružnice i lokalni predstavnici zajednički kontroliraju i primaju Osobne podatke Korisnika. Tvrtka se obvezuje da će štititi povjerljivost Osobnih podataka. Ipak, Tvrtka ne može imati kontrolu nad rizicima vezanim za rad interneta i upozorava na postojanje potencijalnih rizika vezanih uz povjerljivost podataka koji se prenose preko mreže.

1.3. U skladu s francuskom Uredbom o zaštiti podataka od 6. siječnja 1978. i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka od 27. travnja 2016. francuska Nacionalna komisija za informatiku i slobode (CNIL) donijela je odluku prema kojoj Korisnik ima pravo pristupiti svojim osobnim podatcima u razumljivom obliku, iste mijenjati ili izbrisati, kao i, iz legitimnih razloga, ne dopustiti obradu istih. Korisnik također ima pravo prenositi svoje osobne podatke u strojno čitljivom formatu. Korisnik može ostvariti svoja prava slanjem e-poruke na sljedeću adresu: info@onduline.com, pri čemu mora dokazati svoj identitet. Onduline se obavezuje da će razmotriti zahtjev i odgovoriti na isti u roku od 30 dana, pri čemu rok može biti produljen i na 60 dana, ovisno o broju zahtjeva i njihovoj složenosti. Onduline zadržava pravo odbiti zahtjeve za pravo pristupa ako utvrdi da su neosnovani. Korisnik je informiran, u skladu sa svojim pravom na informiranje, kada Onduline prikuplja njegove osobne podatke, kao i kada ih ne prikuplja. Također, Korisnik dobiva informaciju u slučaju zloupotrebe svojih osobnih podataka.

1.4. Maloljetne osobe: Maloljetne osobe nisu ciljana skupina tvrtke Onduline, ali je maloljetnim osobama omogućen pristup mrežnoj stranici jer isti ne sadržava nikakav sadržaj zabranjen osobama mlađim od 18 godina.
Obrasci i upitnici nemaju za cilj sakupljanje podataka o maloljetnim osobama. Ako ipak dođe do prikupljanja podataka maloljetne osobe, pravni zastupnik maloljetne osobe može kontaktirati Onduline na sljedeću e-adresu: info@onduline.com da bi ispravio, izmijenio ili izbrisao osobne podatke maloljetne osobe (prema članku 3.3.).


1.5. Treće strane: Onduline koristi treće strane prilikom pružanja svojih usluga (na primjer: za održavanje, reviziju, plaćanja, marketing i razvoj). Sukladno navedenom, treće strane mogu imati pristup Korisnikovim informacijama u mjeri u kojoj je to neophodno za obavljanje zadataka u ime Ondulinea i podliježu istim obvezama kao i Onduline. Treće strane obvezuju se da neće širiti vaše Osobne podatke niti ih koristiti u druge svrhe.

1.6. Onduline može obrađivati osobne podatke izvan Europske unije, u specifičnim slučajevima, uz dužno poštovanje europskih pravnih procesa. Korisniku se, na njegov osobni zahtjev, može odobriti obrađivanje njegovih osobnih podataka izvan Europske unije, u slučaju specifičnih usluga.

1.7. U vezi s radom mrežne stranice, Tvrtka može implementirati tehnički kolačić na Korisnikovu uređaju, dok Korisnik koristi mrežnu stranicu. Kolačić ne dopušta identifikaciju Korisnika, ali omogućava bilježenje informacija o tome kako Korisnik pretražuje mrežnu stranicu (službeni jezik i zemlja Korisnika, posjećene stranice, datum i vrijeme itd). Dobivene informacije mogu se koristiti prilikom sljedećeg Korisnikova posjeta mrežnoj stranici, da bi mrežna stranica funkcionirala na odgovarajući način ili u analitičke svrhe.

1.8. Tvrtka obavještava Korisnika da može onemogućiti čuvanje kolačića na svojem uređaju tako što će izmijeniti postavke na svojemu mrežnom pregledniku. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima upravljanja kolačićima dostupne su na mrežnim preglednicima. Korisnik također može konzultirati i stranicu CNIL-a (francusko ovlašteno tijelo za zaštitu podataka) na: http://www.cnil.fr/.