Pravni uvjeti i pravila privatnosti

ODJELJAK I - ZAKONSKE OBAVIJESTI

Ovaj veb sajt je vlasništvo Predtsavništva Onduline Italia srl čije je sedište na adresi:
Mišarska 1a, 11000 Beograd, PIB: 106509663 Direktor objave sajta je Pavel Petlak u svojstvu pravnog zastupnika.
Sajt objavljuje i hostuje 
Alter Way, Bat D, 1 Rue Royale, 92210 Saint-Cloud - www.alterway.fr
 

Stranica je namijenjena da pruži opće informacije o tvrtki i proizvodima koje distribuira. 

 

Korisni kontakti

Predstavništvo Onduline Italia srl
Mišarska 1 a – 11000 Beograd – Srbija
Tel: +381113245539  I-mejl: [email protected]


Intelektualno vlasništvo

Stranica u cijelosti, kao i svaki od elemenata koji je neovisno čine, a posebno programi i specifični razvoji i sadržaji uključujući podatke, tekstove, nepokretne ili animirane slike, logotipe, zvukove, grafike, datoteke, isključivo su vlasništvo grupe Onduline ili trećih strana koje su joj dodijelile licencu. Zabranjeno je bilo kakvo potpuno ili djelomično predstavljanje stranice ili jedne od njenih komponenata bez izričitog odobrenja grupe Onduline i isto bi predstavljalo prekršaj.

Podatkovne baze na stranici zaštićene su zakonikom o intelektualnom vlasništvu i svako izvlačenje ili ponovna upotreba kvalitativno ili kvantitativno značajnog sadržaja iz podatkovne baza kažnjivi su.

Zaštitni znakovi i logotipi koji se pojavljuju na stranici zaštitni su znakovi registrirani od strane grupe Onduline ili trećih strana. Svako umnožavanje, reproduciranje ili korištenje, u cijelosti ili djelomično, ovih razlikovnih znakova bez izričitog odobrenja i kršenjem zabrana iz zakonika o intelektualnom vlasništvu bit će odgovornost autora.
 
Ostali razlikovni znakovi, posebice nazivi poduzeća, poslovni nazivi, znakovi, nazivi domena reproducirani na stranici vlasništvo su grupe Onduline ili trećih strana i svako umnožavanje bez izričitog dopuštenja vjerojatno će predstavljati prisvajanje koje će biti odgovornost autora na temelju članka 1382. Građanskog zakonika.


Upozorenje o informacijama

Grupa Onduline ne može jamčiti potpunost, aktualnost i ažuriranost informacija objavljenih na njenom mrežnom mjestu. Posjetitelj/ka potvrđuje da ove podatke koristi na vlastitu odgovornost. Grupa Onduline se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja je posljedica pogreške ili informacija koje se mogu vidjeti na stranici ili nekoj od njegovih povezanih stranica i, općenito, za bilo kakve probleme koji mogu proizaći iz poteškoća povezanih s radom stranice. Ovo mrežno mjesto može sadržavati poveznice na vanjske stranice, za čiji sadržaj Grupa Onduline nije odgovorna. Korisnici vanjske stranice ne smiju uspostaviti duboke poveznice na ovu stranicu bez prethodnog pisanog dopuštenja grupe Onduline.


Uređivačka politika

Informacije date i smještene na ovom mrežnom mjestu istražili su i napisali kvalificirani stručnjaci zaposleni u Grupi Onduline. Informacije su predstavljene što je moguće jasnije. Deontološki i organizacijski okvir unutar kojeg urednici djeluju definiran je od strane grupe Onduline. Ako želite saznati više, možete nas kontaktirati putem kontakt podataka navedenih u ovoj „zakonskoj obavijesti”.

 

Politika oglašavanja

Reklamni baneri ili razmjena poveznica s privilegiranim industrijskim ili komercijalnim partnerima mogu biti izvor doprinosa u naturi ili financijskih doprinosa za izradu dokumenata ili organizaciju događanja, ali nisu izvor financiranja za ovo mrežno mjesto i ne utječu na pravila uređivanja mrežnog mjesta.


ODJELJAK II - PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Svrha ovih Pravila privatnosti definirati je načela i smjernice koje provodi GRUPA ONDULINE u vezi s obradom osobnih podataka korisnika mrežnih mjesta kojima upravlja Grupa.

Pojam „osobni podatak” ili „osobni podatci” odgovara definiranju iz članka 4. Općih uredbi o zaštiti podataka Europske unije (GDPR 2016/679), tj. bilo koja informacija koja može omogućiti da se fizička osoba izravno ili neizravno identificira: prezime, ime, IP adresa, adresa e-pošte itd.

Grupa Onduline potvrđuje svoju predanost poštivanju važećih zakona i propisa o zaštiti podataka, te se obvezuje čuvati sigurnost, povjerljivost i integritet podataka.

Grupa Onduline formalno se obvezuje ne prodavati, iznajmljivati, razmjenjivati ili davati bilo kakve osobne podatke.

 

1.    Opseg i izuzimanje

Ova Pravila primjenjuju se na svu obradu osobnih podataka koju provodi Grupa Onduline sa svojih mrežnih mjesta:

https://www.onduline.com/en

https://www.onduline.hr

Ova pravila ne primjenjuju se na obradu koja se provodi na stranicama trećih strana ili aplikacijama za koje Grupa Onduline nije voditelj obrade.

Ova pravila također pokrivaju obradu koja se provodi u kontekstu sljedećeg:
-    Zapošljavanje zaposlenika Grupe Onduline
-    Upravljanje pružateljima usluga i partnerima Grupe Onduline

Zakonska osnova za obradu je: 
- provedba ugovora o obradi mrežnih donacija

-    suglasnost za druge postupke

 

2.    Prikupljeni podatci

Prikupljeni podatci razlikuju se ovisno o svrsi povezane obrade.

•    Obrazac za pronalaženje stranice svoje zemlje: Prikupljamo vaše podatke za prijavu, poštanski broj i grad
•    Obrazac zahtjeva za informacije o e-pošti: Prikupljamo vaše kontakt podatke (e-pošta), poštanski broj, grad,
•    Registriranje korisničkog računa: Prikupljamo vaše podatke za kontakt (e-pošta), korisničko ime i lozinku  koju je generirao korisnik.
•    Podatci o povezivanju (IP adresa, datum/vrijeme, vrsta preglednika, posjećeni URL) na različite stranice prikupljaju se


3.    Korištenje prikupljenih podataka

Svako prikupljanje podataka se provodi posebno u određene svrhe i jasno je naznačeno na stranici mrežnog mjesta na kojoj se podatci prikupljaju. Također ćete biti obaviješteni o tome jesu li traženi podatci nužni ili neobvezni za ispunjenje svrhe, kao i o posljedicama nedostavljanja potrebnih podataka.

Grupa Onduline zadržava pravo stvaranja dodatnih i/ili komplementarnih načina prikupljanja. S tim u vezi, Grupa Onduline će na stranici za prikupljanje podataka naznačiti, u skladu s propisima, posebne svrhe dotične obrade na stranici na kojoj se podatci prikupljaju.

Grupa Onduline ne provodi nikakvu obradu koja vodi do potpuno automatiziranog donošenja odluka na temelju vaših osobnih podataka.

Prikupljeni podaci koriste se u različite svrhe:

•    Obrazac za pronalaženje stranice u svojoj zemlji: podaci prikupljeni putem ovog obrasca koriste se za obradu vašeg zahtjeva i  izradu statistike. Podaci o lokaciji (poštanski broj i grad) koriste se za preusmjeravanje na subjekt Grupe koji će najvjerojatnije zadovoljiti vaše potrebe.
•    Obrazac zahtjeva za informacijama putem e-pošte: podaci prikupljeni putem obrasca za kontakt koriste se za obradu  vašeg zahtjeva i izradu statistike. Podaci o lokaciji (poštanski broj i mjesto) koriste se za preusmjeravanje vašeg zahtjeva na najbližu moguću lokaciju.
•    Registriranje korisničkog računa: prikupljeni podaci koriste se za registriranje i upravljanje korisničkim profilom na mrežnom mjestu.
•    Podaci o povezivanju: Podaci o povezivanju koriste se u svrhu osiguranja sigurnosti i sljedivosti osobnih podataka. Ovi se  podaci također koriste u statističke svrhe vezano uz konzultacije i posjet našim mrežnim mjestima. Više
pravila).


4.    Primatelji osobnih podataka

Ima nekoliko vrsta primatelja podataka:

•    Timovi Grupe Onduline;
•    Izvršitelji obrade i partneri za izvršenje dotične obrade;
•    Prema potrebi, sudska i upravna tijela, u skladu s primjenjivim zakonom i propisima.

Ove kategorije primatelja se prema potrebi nadopunjuju kategorijama specifičnim za svaku operaciju obrade i izričito su navedene u obavijestima na stranici na kojoj se podaci prikupljaju

Prijenos osobnih podataka primateljima (bez obzira na njihovu zakonsku prirodu, jesu li podizvođači, voditelji obrade podataka ili samo primatelji) provode se na siguran način i uz primjenu sporazuma između Grupe Onduline i svakog pojedinačnog primatelja. Grupa Onduline preuzima obavezu pobrinuti se da svaki primatelj bude svjestan vodećih načela zaštite osobnih podataka i podliježe im u primjeni zakona i/ili određenog ugovora.
 
Popis voditelja obrade i partnera kojima se osobni podaci mogu prenijeti

•   Google (za Google Analytics, Google Maps, Recaptcha, Google Font API, Google Tag Manager

•   Yett

•   reCAPTCHA / Antibot 

5.    Koliko dugo će se čuvati vaši podaci

Razdoblja čuvanja koje primjenjuje Grupa Onduline u skladu su s propisima koji su bili primjenjivi u Francuskoj na datum ovog dokumenta s tim da se neki od vaših podataka mogu zadržati i koristiti tijekom zakonskih rokova predviđenih u slučaju zakonskog postupka.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka razlikuje se ovisno o svrsi obrade, primjerice:

•    Obrazac za kontakt: vaši osobni podaci čuvaju se 2 godine nakon posljednjeg kontakta.
•    Podaci o povezivanju: osobni podaci koji se odnose na povezivanje čuvaju se 6 mjeseci.


6.    Slučaj obrade proveden u svrhu upravljanja pružateljima usluga i partnerima i kupcima

Partneri i dobavljači

Grupa Onduline također može obrađivati osobne podatke o vama dok vaša tvrtka usaglašava ili je finalizirala ugovor s Grupom Onduline kao pružateljem usluga ili partnerom.

U tom će kontekstu Grupa Onduline prikupljati informacije koje se odnose na:

-    kontakt(e) naznačene u Grupi Onduline kao što su kontakt naveden u obrascu, glavni referent za ugovor, kontakt za fakturiranje i svaka druga osoba za kontakt: prezime, ime, poslovna adresa e-pošte, poslovni telefon, funkcija i sve informacije sadržane u razmjenama (priroda zahtjeva itd.);
-    potpisnika(e) ugovora: prezime, ime, funkcija, potpis.

Ovi su Podaci namijenjeni, prema potrebi, zaposlenicima zaduženim za praćenje poslovnog odnosa i/ili partnerstva, računovodstva/fakturiranja i zaposlenicima odjela uključenih u zahtjev/ugovor.
 
Ovi se podaci prikupljaju i pohranjuju:

-    za zahtjeve za ponude koji ne dovode do sklapanja ugovora: vrijeme potrebno za proučavanje i praćenje zahtjeva + jedna (1) godina nakon ispunjenja zahtjeva (ili posljednjeg kontakta, ako je primjenjivo);
-    za ugovore i radi izvršenja ugovora: trajanje ugovornog odnosa;
-    u svrhu ispunjenja našeg zakonskog interesa u osiguranju zaštite i obrane naših prava u slučaju sudskog spora, u razdoblju od pet (5) godina nakon prestanka ugovornog odnosa.

 

Kupci

Tijekom svojih aktivnosti, Grupa Onduline može obrađivati ograničenu količinu osobnih podataka o našim kupcima.

U tu se svrhu mogu zabilježiti identitet, funkcija, e-pošta, adresa i telefonski broj dotične osobe.

Ovi podaci će se koristiti samo za zakonski način kontaktiranja koje provodi Grupa Onduline i neće se prenositi trećoj strani.

U skladu s važećim propisima, ovi podaci se mogu čuvati tijekom trajanja ugovornog odnosa između Grupe Onduline i korisnika, odnosno tri godine nakon posljednjeg kontakta s dotičnom osobom u slučaju potencijalnih ugovaratelja.

 

7.    Slučaj obrade provedene u svrhu zapošljavanja


Grupa Onduline može obrađivati osobne podatke o vama kada dobrovoljno podnesete prijavu ili se prijavite na oglas koji je objavila Grupa Onduline.


U tom kontekstu, prikupljaju se osobni podaci o vama:

-    izravno od vas tijekom postupka zapošljavanja;

-    neizravno od trećih strana radi provjere vaših diploma i referenci, uz vašu suglasnost.

Prikupljaju se sljedeći podaci: prezime, ime, adresa e-pošte, telefonski broj, profesionalno iskustvo i svi podaci koje nam date prilikom podnošenja prijave i/ili životopisa i/ili intervjua: fotografija, vještine, razina obrazovanja, poznavanje jezika, očekivanja u vezi plaće, kućna adresa, hobiji, obiteljska situacija itd.
 
Ako nam date pojedinosti o davaocu preporuke, vaša je odgovornost osigurati da je davalac preporuke upoznat s tim i da je dao svoj pristanak.

Ovi se podaci prikupljaju i pohranjuju samo u kontekstu upravljanja vašom prijavom, na temelju zakonskog interesa Grupe Onduline i/ili vašeg Pristanka, i ne koriste se u bilo koju drugu svrhu, posebice komercijalnu.

Oni se čuvaju:

-    u slučaju uspješne prijave: Podatci koji se odnose na zaposlenika čuvaju se za vrijeme njegove/njene prisutnosti u Grupi Onduline i nakon njegovog/njenog odlaska u primjenjivo zakonsko razdoblje čuvanja.

-    u slučaju negativnog ishoda prijave: dvije godine, osim ako niste suglasni s tim.

Vaši osobni podatci će u svakom slučaju biti uništeni na vaš zahtjev (pogledajte odjeljak s podatcima za kontakt službenika za zaštitu podataka) u roku od najviše 1 mjeseca od vašeg zahtjeva.

Ove podatke obrađuje samo osoblje zaduženo za zapošljavanje unutar Grupe Onduline i, povrh toga, iz tehničkih i logističkih razloga, podizvoditelji Grupe Onduline.

 

8.    Sigurnost vaših podataka

Grupa Onduline je posebno posvećena zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje. Ove se radnje izvode na siguran način.


Provodimo potrebne tehničke, fizičke i organizacijske mjere kako bismo spriječili, koliko god je to moguće, bilo kakvu promjenu, gubitak ili neovlašteni pristup vašim osobnim podatcima.

 

9.    Pohrana podataka

Osobni podatci pohranjeni su u Europskoj uniji u podatkovnim bazama ili datotekama Grupe Onduline ili u onima koje pripadaju pružateljima usluga s kojima Grupa ima namjenski ugovorni odnos.

 

10.    Prava u vezi s osobnim podatcima

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679, imate sljedeća prava:

•    pravo pristupa vašim osobnim podatcima;
•    pravo na ispravak vaših osobnih podataka ako su netočni ili nepotpuni;
•    pravo na ograničenja sukladno uvjetima iz Članka 18 iz Opće uredbe o zaštiti podataka;
•    pravo na prigovor na zakonskim osnovama;
•    pravo na prenosivost vaših podataka;
•    za obradu na temelju suglasnosti, povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku;
•    pravo na brisanje vaših osobnih podataka ako:
 

povučete svoj pristanak za obradu koja je predmet pristanka;
-    valjano ste prigovorili obradi;
-    nezakonito su obrađeni;
-    zakon tako zahtijeva.

Sukladno članku 40-1 francuskog Zakona o zaštiti podataka [uskladiti s lokalnim zakonodavstvom], također imate mogućnost davanja uputa o čuvanju, brisanju i objavljivanju vaših osobnih podataka nakon vaše smrti.

 

11.    Odštetni zahtjevi

Ako imate pritužbu, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na [email protected]

ili poštom:

Data Protection Officer (DPO)
Onduline Group 
24 Quai Gallieni,
92150 Suresnes

 

ODJELJAK III - PODACI ZA PRIJAVU, TRAGAČI I KOLAČIĆI


Što je kolačić? Što je tragač?

Kolačić, također poznat kao „pokazatelj veze”, pripada skupini „tragača”. To je tekstualna datoteka pohranjena u namjenski prostor na vašem računalu ili mobilnom uređaju kada posjetite mrežno mjesto.

Kolačić omogućuje, za vrijeme trajanja njegove valjanosti, prepoznavanje računala ili mobilnog uređaja koji koristite svaki put kada pristupite našem mrežnom mjestu. Ne identificira vas osobno, već samo prepoznaje mrežni preglednik na vašem računalu ili mobilnom uređaju.

U današnje vrijeme postoje i druge vrste tragača. Nevidljivi piksel, koji se također naziva transparentni GIF ili oznaka radnje. Ovo je fragment koda koji se pojavljuje kao sićušna slika na mrežnoj stranici. Može se koristiti za prepoznavanje vremena i datuma kada je stranica pregledana i za prikupljanje tehničkih informacija kao što su IP adresa ili konfiguracija stroja.

Kolačići, tragači i informacije prikupljene na ovaj način se čuvaju najviše 13 mjeseci.

Neki kolačići i tragači prenose podatke tvrtkama GOOGLE i FACEBOOK osnovanim u Sjedinjenim Državama. Te su tvrtke postupale sukladno Privacy Shield-u, mehanizmu samo-certificiranja za tvrtke osnovane u Sjedinjenim Državama koji Europska komisija trenutačno više ne priznaje kao pružanje odgovarajuće razine zaštite osobnih podataka koje europski subjekt prenosi tvrtkama osnovanim u Sjedinjenim Državama.
 
Svoja prava u odnosu na svoje osobne podatke možete ostvariti na isti način kako je navedeno u odjeljku II ovih Pravila.

Kako bismo ispunili obvezu transparentnosti koju nameće Opća uredba o zaštiti podataka, u nastavku dajemo pojedinosti o različitim tragačima koje koristimo na našem mrežnom mjestu.

 

Naši tehnički kolačići

Ovi kolačići su neophodni za pristup, savjetovanje i korištenje informacija i usluga mrežnog mjesta. Oni nam omogućuju da prepoznamo vaš preglednik, da naznačimo vaš posjet određenoj stranici našeg mrežnog mjesta, da poboljšamo vaše iskustvo pregledavanja (prilagođavanje rezolucije zaslona, zadržavanje jezika koji se koristi, pamćenje lozinki i informacija koje se odnose na mrežni obrazac itd.), da provedemo sigurnosne mjere i da sačuvamo vaše izbore u vezi s kolačićima i oznakama za praćenje.

Ovi tehnički kolačići ne mogu se deaktivirati ili postaviti, inače nećete moći pristupiti mrežnom mjestu, informacijama i uslugama koje pruža.

Možete postaviti svoj preglednik da blokira instalaciju ovih kolačića na vašem računalu ili mobilnom uređaju, ali neke značajke i usluge mrežnog mjesta neće ispravno funkcionirati.

Ovi tehnički kolačići su sljedeći:

"Google Font API"

Rok čuvanja: 12 mjeseci

Pravna osnova: legitimni interesi Onduline Grupe za rad svoje web stranice

Konačnost: Za prikaz usklađenog fonta na stranicama naše web stranice.
Google Fontovi ne postavljaju kolačiće. Međutim, ako preglednik posjetitelja zatraži font, Google bilježi IP adresu posjetitelja i koristi je u analitičke svrhe (da bi se prikazala popularnost svakog fonta i odredila koja web-mjesta koriste Google fontove. Ti se podaci zatim objavljuju i dostupni su na Googleu Baza podataka Google BigQuery fontova.

 

"http://www.onduline.hr""Re-captcha" / "Antibot"

Pravna osnova : legitimni interesi Onduline Grupe za rad svoje web stranice

Razdoblje zadržavanja: nakon 1 godine

Konačnost: Kako bismo izbjegli botove ili neželjeni softver svih vrsta i zaštitili našu web stranicu od napada botova.

 

"Google map"

Rok čuvanja: 12 mjeseci

Pravna osnova : legitimni interesi Onduline Grupe za rad svoje web stranice

Konačnost: da vam pokažemo lokacije prema vašim zahtjevima na korisniku najprikladniji način, na temelju vaše IP adrese.

 

"Yett"

Rok čuvanja: 12 mjeseci

Pravna osnova : legitimni interesi Onduline Grupe za rad svoje web stranice

Konačnost: za kontrolu izvršavanja skripti (treće strane), poput analitike

 

Naše mjerenje broja korisnika i statistički kolačići

Kolačići za mjerenje broja korisnika uspostavljaju statistiku o broju posjeta mrežnom mjestu i korištenju naših usluga. Na taj se način može prikupljati statistika o broju posjeta, sadržaju i prikazanim stranicama. Ove statistike omogućuju poboljšanje zainteresiranosti i ergonomije naših usluga.
 
Možete prihvatiti ili odbiti pohranjivanje ovih kolačića putem konzole „Upravljanje kolačićima i tragačima”.

Odbijanje pohranjivanja ovih kolačića spriječit će nas da uspostavimo anonimnu statistiku.

 

"Google Analytics"

Razdoblje zadržavanja: Od sesije do 2 godine

Pravna osnova: suglasnost

Svrha: prikupljanje vaših podataka o pregledavanju i prijenos na Google za Google Analytics, analitički alat koji pruža Google. Koristi kolačiće koji nam omogućuju analizu korištenja naše web stranice i izradu nadzornih ploča o aktivnostima naše web stranice kako bismo poboljšali naše iskustvo na našoj web stranici.

https://policies.google.com/technologies/cookies

 

"Google Tag Manager"

Razdoblje zadržavanja: 26 mjeseci

Pravna osnova: suglasnost

Svrha: Olakšati instalaciju nebitnih Google Analytics kolačića i marketinških kolačića. To nije kolačić, neophodan je za pravilno funkcioniranje naše stranice i nema datum isteka.
https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

 

Autor:
Dizajn, grafički dizajn, razvoj: Vanksen
http://www.vanksen.com
 
Slike:
Fotolia, Gettyimages, Shutterstock, Onduline
 

Možete odabrati da ova web stranica ne prikuplja ili analizira informacije o radnjama koje ovdje poduzimate. To će zaštititi Vašu privatnost, ali će također spriječiti vlasnika web stranice da uči iz vaših postupaka i pruži Vama i drugim korisnicima bolje korisničko iskustvo.