Pravne opombe

Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe se nanašajo tudi na dostop in uporabo spletne strani www.onduline.com, kakor tudi na vse ostale spletne strani, ki so povezane z www.onduline.com (v nadaljevanju "Spletna stran").

Splošni pogoji uporabe zadevajo podjetje ONDULINE SAS z osnovnim kapitalom v višini 11,323,485.05 €, vpisanim v Gospodarski register Nantera pod številko 552 088 361, s prijavljenim naslovom Quai Gallieni št. 24 -F-92150 SURESNES (v nadaljevanju “Podjetje”) in vseh uporabnikov spletne strani (v nadaljevanju “Uporabnik”).

Z uporabo spletne strani šteje, da je Uporabnik prebral in sprejel Splošne pogoje uporabe, ki predstavljajo sporazum med Uporabnikom Spletne strani in Podjetjem.

Podjetje obdrži pravico, da občasno spremeni Splošne pogoje uporabe. Zato Podjetje svetuje vsakemu uporabniku, da redno preverja trenutno veljavne Splošne pogoje uporabe. Šteje, da so spremembe Splošnih pogojev uporabe sprejete s strani vsakega Uporabnika z vsako uporabo Spletne strani.
 
 

1. Dostopnost Spletne strani in omejitev odgovornosti

1.1. Spletna stran zagotavlja informacije o organizaciji in dejavnostih Podjetja, možnost, da Uporabnik kontaktira Podjetje, kakor tudi informacije o izdelkih, ki jih Podjetje neposredno ali posredno plasira na trg.

1.2. Podjetje si prizadeva omogočiti dostopnost Spletne strani 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez prekinitve, in storili bomo vse za brezhiben prenos. Dostop do spletne strani je lahko občasno prekinjen ali omejen zaradi popravil in vzdrževanja ali uvajanja novih storitev in funkcij. Podjetje si prizadeva omejiti pogostost in trajanje takšnih prekinitev ali omejitev.

1.3. Podjetje ne zagotavlja izrecne ali implicitne garancije glede dostopa do Spletne strani in ne more biti odgovorno za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, ne glede na vzrok, poreklo, naravo in posledice, ki izhajajo iz svetovanja ali uporabe Spletne strani. Podjetje ni odgovorno v primeru prekinitve ali nedostopnosti spletne strani, napak ali kakršne koli škode, ki je posledica nepooblaščenih dejavnosti tretjih oseb (kot so napadi), izvedenih prek Spletne strani.

1.4. Uporaba spleta, vključno s Spletno stranjo, pomeni tudi možnost izpostavljanja naprav neželenim programom, kot so virusi, trojanski konji in vohunski programi. Iz navedenih razlogov se Uporabnikom priporoča, da na svojih napravah uporabljajo aktualne programe za zaščito, kot so antivirusni programi in požarni zid.

1.5. Podjetje se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti točne in posodobljene informacije na Spletni strani ter obdrži pravico, da v vsakem trenutku brez predhodne napovedi popravi in spremeni vsebino. Kljub temu Podjetje ne more jamčiti, da so vse navedene informacije celotne in posodobljene ob dostopu do Spletne strani. 

1.6. Podjetje poskrbi za hiperpovezave, ki so na voljo uporabnikom Spletne strani, in jim na ta način omogoča dostop do tretjih spletnih strani. Podjetje nima nadzora nad tretjimi spletnimi stranmi in ne more biti odgovorno za njihovo vsebino, vključno s poslovanjem, izdelki in storitvami, ki so povezani s temi spletnimi stranmi, ki so lahko del povezav na tej Spletni strani.   

1.7. Uporabnik jamči Podjetju, da bo Spletno stran uporabljal na dovoljen in pošten način v skladu s Splošnimi pogoji uporabe. V skladu s tem se Uporabnik zavezuje, da ne bo oviral ali prekinjal na kakršen koli način, popolnoma ali delno, začasno, normalnega delovanja Spletne strani. 

1.8. Kadar je primerno, se Uporabnik zavezuje, da ne bo ne pošiljal ne objavljal prek Spletne strani kakršne koli vsebine, ki je morebitno nezakonita, ilegalna, obrekovalna, pornografska, rasistična, žaljiva ali nespodobna. Podjetje obdrži pravico, da izvede kakršen koli ukrep ali zakonsko dejavnost, za katero meni, da je nujno potrebna, da bi se takšno vedenje ustavilo. 

1.9. V primeru kakršnih koli vprašanj ali dvomov glede Spletne strani jih lahko pošljete na info@onduline.com.
 
 

2. Intelektualna lastnina

2.1. Ime domene “onduline.com” je registrirano, "ONDULINE" pa je registriran zaščitni znak.

2.2. Vse v zvezi z avtorskimi pravicami, podatkovne baze, zaščitni znaki, imena, slike in logotipi, kakor tudi vsa druga intelektualna lastnina, ki je povezana s Spletno stranjo in njeno vsebino, ki je objavljena kot besedilo, grafika, logotip, ikone in slike, programske aplikacije in spletna orodja, kakor tudi vse HTML-kode, ki se uporabljajo na Spletni strani (v nadaljevanju “Intelektualna lastnina”), so v lasti Podjetja in so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah, zakonom o zaščiti podatkovnih baz in vsemi drugimi veljavnimi zakoni v državi, kakor tudi vsemi evropskimi in mednarodnimi sporazumi o intelektualni lastnini. 

2.3. Prepovedano je spreminjati, kopirati, distribuirati, širiti in uporabljati Spletno stran ali njene dele ali katero koli drugo intelektualno lastnino, ki se nanjo nanaša, ali uporabljati logotipe ali zaščitne znake, ki so prikazani na Spletni strani. Noben dokument na Spletni strani se ne more tolmačiti na način, ki pomeni implicitno ali izrecno licencirano pravico do katere koli Intelektualne lastnine, ki zadeva celotno Spletno stran ali njene dele. Uporabnik sprejme, da uporabo Spletne strani urejajo veljavni Splošni pogoji uporabe.    

2.4. Uporabnik ne more uporabljati metapodatkov ali kakršnega koli drugega “skritega besedila”, vključno z zaščitnim znakom “ONDULINE”, delno ali v celoti. Uporabnik je odgovoren za nepooblaščeno uporabo kakršnih koli Pravic Intelektualne lastnine, ne glede na razlog uporabe.  
 

3. Osebni podatki

3.1. Med uporabo in obiskom spletne strani Uporabniku ni treba oddati nobenega osebnega podatka (v nadaljevanju "Osebni podatki«). V primeru oddajanja svojih Osebnih podatkov se Uporabnik zavezuje, da bodo le-ti izključno informacije, ki ne kršijo interesov in pravic tretjih oseb. 
 
3.2. Podjetje, njegove podružnice in lokalni predstavniki skupaj nadzirajo in prejemajo Osebne podatke Uporabnika. Podjetje se zavezuje, da bo varovalo zaupnost Osebnih podatkov. Vendar Podjetje ne more nadzorovati tveganj glede delovanja Spleta in opozarja na morebitna tveganja glede zaupnosti podatkov, ki se prenašajo prek omrežja.

3.3. V skladu s francoskim Aktom o varovanju podatkov z dne 6. 1. 1978 in Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov z dne 27. 4. 2016 je Francoska komisija za informatiko in svoboščine (CNIL) sprejela odločitev, ki Uporabniku zagotavlja pravico do dostopa do njegovih osebnih podatkov, do njihovega spreminjanja ali izbrisa, pa tudi da iz upravičenih razlogov ne dovoli njihove obdelave. Uporabnik ima tudi pravico do prenosa svojih osebnih podatkov v strojno berljivem formatu. Uporabnik lahko uveljavlja svoje pravice s pošiljanjem e-pošte na naslednji naslov: info@onduline.com, pri čemer mora dokazati svojo istovetnost. Podjetje Onduline se zavezuje, da bo zahtevo obravnavalo in nanjo odgovorilo v roku 30 dni, pri čemer je rok lahko podaljšan tudi na 60 dni, odvisno od števila zahtev in zapletenosti le-teh. Onduline obdrži pravico do zavrnitve zahteve za pravico do dostopa, če ugotovi, da je neutemeljena. Uporabnik je obveščen, v skladu s svojo pravico do obveščenosti, kadar Onduline zbira njegove osebne podatke in tudi kadar jih ne zbira. Uporabnik je obveščen tudi v primeru zlorabe njegovih osebnih podatkov.

3.4. Mladoletne osebe: Mladoletne osebe niso ciljna skupina podjetja Onduline, vendar je mladoletnim osebam omogočen dostop do spletne strani, saj le-ta ne vsebuje vsebin, ki so prepovedane mlajšim od 18 let. Obrazci in vprašalniki niso namenjeni zbiranju podatkov o mladoletnih osebah. Če pa vseeno pride do zbiranja podatkov mladoletne osebe, lahko pravni zastopnik mladoletne osebe kontaktira Onduline na naslednji e-naslov: info@onduline.com, da bi popravil, spremenil ali izbrisal osebne podatke mladoletne osebe (v skladu s členom 3.3). 

3.5. Tretje stranke: Onduline prek tretjih strank ponuja svoje storitve (na primer: za vzdrževanje, revizije, plačila, trženje in razvoj). V skladu z navedenim imajo tretje stranke lahko dostop do Uporabnikovih informacij v meri, v kateri je to nujno za opravljanje nalog v imenu Onduline, zanje pa veljajo enake obveznosti kot za Onduline. Tretje stranke se zavezujejo, da ne bodo razkrivale vaših Osebnih podatkov ali jih uporabljale v druge namene. 

3.6. Onduline lahko obdeluje osebne podatke zunaj Evropske unije v specifičnih primerih, ob upoštevanju evropskih pravnih postopkov. Uporabniku se na njegovo osebno zahtevo lahko odobri obdelava njegovih osebnih podatkov zunaj Evropske unije, v primeru specifičnih storitev.

3.7. Glede delovanja spletne strani, lahko Podjetje uporablja tehnične piškotke na Uporabnikovi napravi, medtem ko Uporabnik uporablja spletno stran. Piškotki ne identificirajo Uporabnika, omogočajo pa beleženje informacij o tem, kako Uporabnik spletno stran uporablja (uradni jezik in država Uporabnika, obiskane strani, datum in čas itn.) Dobljene informacije se lahko uporabijo med naslednjim Uporabnikovim obiskom spletne strani, da bi spletna stran delovala na ustrezen način, ali pa v analitične namene. 

3.8. Podjetje Uporabnika obvešča, da lahko piškotke na svoji napravi onemogoči v nastavitvah svojega spletnega brskalnika. Podrobne informacije o možnostih in načinih upravljanja piškotkov so na voljo na spletnih brskalnikih. Uporabnik se lahko pozanima tudi na spletni strani CNIL (francoski uradni organ za varovanje podatkov) na http://www.cnil.fr.

 

Uporabni zakoni – pristojnost 

4.1. Francoski zakon je edini zakon, ki ureja razmerje med Podjetjem in Uporabnikom. 

4.2. Za vse spore kakršne koli narave so izključno pristojna francoska sodišča.

 

Urednik spletne strani

Onduline SAS 

24 Quai Gallieni, 
92150 Suresnes 

Tel: +33 (0) 1 55 63 80 10 
Fax : +33 (0) 1 41 34 30 54

Direktor izdavaštva: Patrick Destang

Hosting:   
Claranet
18-20, rue du Faubourg du Temple 
75011 Pariz  
Tel: +33 (0) 1 70 13 70 00 

Avtor:

Oblikovanje, grafično oblikovanje, razvoj: Vanksen

http://www.vanksen.com