Pravne opombe in politika zasebnosti

 

RAZDELEK I ─ PRAVNA OBVESTILA

To spletno mesto www.onduline.si je last Predstavništva Onduline Italia srl, s sedežem v: Mišarska 1a, 11000 Beograd, PIB: 106509663. Upravljavec objave spletnega mesta je Pavel Petlak v vlogi zakonitega zastopnika.      Stran objavlja in gostuje:                                                                                                                                              Alter Way, Bat D, 1 Rue Royale, 92210 Saint-Cloud - www.alterway.fr

Naloga spletnega mesta je zagotoviti splošne informacije o podjetju in njegovih izdelkih, ki jih distribuira. 

Uporabni stiki

Predstavništvo Onduline Italia srl
Mišarska 1 a – 11000 Beograd – Srbija
Tel: +381113245539  I-mejl: [email protected]


Intelektualna lastnina

Spletno mesto kot celota, kot tudi vsak od elementov, ki ga sestavljajo neodvisno, zlasti programi in specifični razvoj ter vsebina, vključno s podatki, besedili, mirujočimi ali animiranimi slikami, logotipi, zvoki, grafikami, datotekami, so izključna last družbe Onduline Group ali tretjih oseb, ki so ji podelile licenco. Vsako popolno ali delno zastopanje spletnega mesta ali ene od njegovih komponent brez izrecnega dovoljenja družbe Onduline Group je prepovedano in predstavlja kršitev zakona.

Zbirke podatkov na spletnem mestu so zaščitene z zakonom o intelektualni lastnini, zato je kakršnokoli črpanje ali ponovna uporaba kakovostno ali količinsko pomembne vsebine iz zbirk podatkov kazniva.

Blagovne znamke in logotipi, ki se pojavljajo na spletnem mestu, so blagovne znamke, ki jih je registrirala družba Onduline Group ali tretje osebe. Kakršnakoli reprodukcija, posnemanje ali uporaba, v celoti ali delno, teh razpoznavnih znakov brez izrecnega dovoljenja in za kršitev prepovedi zakona o intelektualni lastnini bo storilec odgovarjal.
 
Drugi razpoznavni znaki, zlasti imena podjetij, komercialna imena, znaki, imena domen, ki se reproducirajo na spletnem mestu, so last družbe Onduline Group ali tretjih oseb in vsako reproduciranje brez izrecnega dovoljenja predstavlja kršitev zakona, za katero je storilec odgovoren.


Opozorilo o informacijah

Družba Onduline Group ne more jamčiti za popolnost, aktualnost in ažurnost informacij, objavljenih na njenem spletnem mestu. Obiskovalec potrjuje, da te informacije uporablja na svojo lastno odgovornost. Družba Onduline Group ne more biti odgovorna za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki je posledica napake ali informacij, ki so bile uporabljene na spletnem mestu ali eni od njegovih povezanih strani, in na splošno za kakršnekoli težave, ki bi lahko nastale zaradi težav, povezanih z delovanjem spletnega mesta. To spletno mesto lahko vsebuje povezave do zunanjih strani, za katerih vsebino Onduline Group ne odgovarja. Uporabniki zunanjega spletnega mesta ne smejo vzpostaviti globokih povezav do tega spletnega mesta brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Onduline Group.


Uredniška politika

Informacije, ki so na voljo in gostovane na tem spletnem mestu, so raziskali in napisali usposobljeni strokovnjaki, zaposleni v družbi Onduline Group. Informacije so predstavljene kar najbolj jasno. Deontološki in organizacijski okvir, v katerem delujejo uredniki, določa Onduline Group. Če želite izvedeti več, se lahko obrnete na nas preko kontaktnih podatkov, navedenih v tem "pravnem obvestilu".

 

Politika oglaševanja

Reklamne pasice ali izmenjava povezav s privilegiranimi industrijskimi ali komercialnimi partnerji lahko prinašajo ugodnosti ali finančne prispevke za predložitev dokumentov ali organizacijo dogodkov, vendar niso vir financiranja tega spletnega mesta in ne vplivajo na njegovo uredniško politiko.


RAZDELEK II ─ POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Namen te politike zasebnosti je opredeliti načela in smernice, ki jih izvaja ONDULINE GROUP v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnikov spletnih mest, ki jih upravlja Onduline Group.

Pojem "osebni podatki" ali "osebni podatki" ustreza opredelitvi iz 4. člena Splošne uredbe Evropske unije o varstvu podatkov (GDPR 2016/679), to so katerekoli informacije, ki omogočajo neposredno ali posredno identifikacijo fizične osebe: priimek, ime, IP-naslov, elektronski naslov itd.

Družba Onduline Group potrjuje svojo zavezo glede spoštovanja veljavnih zakonov in predpisov o varstvu podatkov ter se zavezuje, da bo ohranila varnost, zaupnost in celovitost podatkov.

Družba Onduline Group se uradno zavezuje, da ne bo prodajala, dajala v najem, izmenjevala ali prepošiljala kakršnihkoli osebnih podatkov.

 

1.    Področje uporabe in izvzetje

Ta politika velja za vso obdelavo osebnih podatkov na spletnih mestih družba Onduline Group:

https://www.onduline.si

Ta politika ne velja za obdelavo, ki se izvaja na spletnih mestih tretjih oseb ali v aplikacijah, katerih Onduline Group ni upravljavec.

Ta politika zajema tudi obdelavo, ki se izvaja v okviru:
-    zaposlovanja osebja v družbi Onduline Group;
-    vodenja ponudnikov storitev in partnerjev družbe Onduline Group.

Pravna podlaga za obdelavo je: 
- sklenitev pogodbe za obdelavo spletnih donacij,

-    soglasje za druge obravnave.

 

2.    Zbrani podatki

Zbrani podatki se razlikujejo glede na namen povezane obdelave.

•    Obrazec za iskanje spletnega mesta vaše države: zbiramo vaše podatke za prijavo, poštno številko in mesto
•    Obrazec za zahtevo informacij po e-pošti: zbiramo vaše kontaktne podatke (e-pošta), poštno številko, mesto
•    Registracija uporabniškega računa: zbiramo vaše kontaktne podatke (e-pošta), uporabniško ime in uporabniško ustvarjeno geslo.
•    Povezovalni podatki (IP-naslov, datum/čas, vrsta brskalnika, obiskani URL) se zbirajo na različnih spletnih mestih3.    Uporaba zbranih podatkov

Vsako zbiranje podatkov se izvaja posebej za izrecne namene in je jasno navedeno na strani spletnega mesta, kjer se podatki zbirajo. Prav tako boste obveščeni o tem, ali so zahtevani podatki nujni ali neobvezni za izpolnitev namena, ter o posledicah neposredovanja nujnih podatkov.

Družba Onduline Group si pridržuje pravico do oblikovanja dodatnih in/ali dopolnilnih načinov zbiranja podatkov. V zvezi s tem bo družba Onduline Group na strani za zbiranje podatkov v skladu s predpisi določila posebne namene zadevne obdelave.

Onduline Group ne izvaja nobene obdelave podatkov, ki vodi do popolnoma avtomatiziranega odločanja na podlagi vaših osebnih podatkov.

Zbrani podatki se uporabljajo za različne namene:

•    Obrazec za iskanje spletnega mesta v vaši državi: zbrani podatki preko tega obrazca se uporabljajo za obdelavo vaše zahteve in za izdelavo statističnih podatkov. Podatki o lokaciji (poštna številka in kraj) se uporabljajo za preusmeritev na subjekt družbe, ki bo verjetno ustrezal vašim potrebam.
•    Obrazec za zahtevo informacij po e-pošti: podatki, zbrani preko kontaktnega obrazca, se uporabljajo za obdelavo vaše zahteve in za izdelavo statističnih podatkov. Podatki o lokaciji (poštna številka in kraj) se uporabljajo za preusmeritev vaše zahteve na najbližjo možno lokacijo.
•    Registracija uporabniškega računa: zbrani podatki se uporabljajo za registracijo in vodenje uporabniškega profila na spletnem mestu.
•    Podatki o povezavi: Podatki o povezavi se uporabljajo za zagotavljanje varnosti in sledljivosti osebnih podatkov. Ti podatki se uporabljajo tudi za statistične namene v zvezi s svetovanjem in obiskom naših spletnih mest. Za več
politike).


4.    Prejemniki osebnih podatkov

Obstaja več vrst prejemnikov podatkov:

•    ekipe družbe Onduline Group;
•    obdelovalci in partnerji za izvedbo zadevne obdelave;
•    kjer je smiselno, sodni in upravni organi v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi.

Te kategorije prejemnikov se po potrebi dopolnjujejo s kategorijami, značilnimi za posamezno operacijo obdelave, in so izrecno navedene v obvestilih na strani za zbiranje podatkov.

Posredovanja osebnih podatkov prejemnikom (ne glede na njihovo pravno naravo, ali so podizvajalci, upravljavci podatkov ali zgolj prejemniki) se izvajajo na varen način in ob upoštevanju sporazuma med Onduline Group in vsakim prejemnikom. Družba Onduline Group se zavezuje, da bo zagotovila, da bo vsak prejemnik seznanjen z vodilnimi načeli varstva osebnih podatkov in jim je podvržen pri uporabi zakona in/ali posebne pogodbe.
 
Seznam obdelovalcev in partnerjev, katerim so lahko osebni podatki posredovani

•   Google (za Google Analytics, Google Maps, Recaptcha, Google Font API, Google Tag Manager)

•   Yett

•   reCAPTCHA / Antibot 

 

5.    Čas hrambe vaših podatkov

Obdobja hrambe, ki jih uporablja Onduline Group, so v skladu s predpisi, ki so veljali v Franciji na dan tega sklepa, pri čemer je določeno, da se lahko nekateri vaši podatki v primeru sodnega postopka hranijo in uporabljajo v zakonsko določenih rokih.

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje glede na namene obdelave, na primer:

•    Kontaktni obrazec: vaši osebni podatki se hranijo 2 leti po zadnjem kontaktu.
•    Povezovalni podatki: osebni podatki v zvezi s povezavami se hranijo 6 mesecev.


6.    Primer obdelave, ki se izvaja za namene vodenja ponudnikov storitev ter partnerjev in strank

Partnerji in dobavitelji

Onduline Group lahko tudi obdeluje osebne podatke o vas, ko je vaše podjetje v razpravi ali je sklenilo pogodbo z Onduline Group kot ponudnikom storitev ali partnerjem.

V tem kontekstu bo družba Onduline Group zbirala informacije v zvezi s:

-    kontaktom(-i), navedenim(-i) v družbi Onduline Group, kot so kontakt, naveden na obrazcu, glavni referent za pogodbo, kontakt za fakturiranje in katerakoli druga kontaktna oseba: priimek, ime, službeni elektronski naslov, službena telefonska številka, funkcija in vse informacije v centralah (narava zahteve itd.);
-    podpisnikom(-i) pogodbe: priimek, ime, funkcija, podpis.

Ti podatki so po potrebi namenjeni zaposlenim, ki so zadolženi za spremljanje poslovnega razmerja in/ali partnerstva, računovodstva/fakturiranja in zaposlenih v oddelkih, vključenih v zahtevo/pogodbo.
 
Podatki se zbirajo in shranjujejo:

-    za zahteve za ponudbe, ki ne vodijo do sklenitve pogodbe: čas, potreben za preučitev in spremljanje zahteve + eno (1) leto po zaključku zahteve (ali zadnji kontakt, če je smiselno);
-    za pogodbe in za izvedbo pogodbe: trajanje pogodbenega razmerja;
-    za namen izpolnjevanja našega pravnega interesa za zagotavljanje zaščite in obrambe naših pravic v primeru sodnega spora za obdobje petih (5) let po izteku pogodbenega razmerja.

Stranke

Onduline Group lahko v okviru svojih dejavnosti obdeluje omejeno količino osebnih podatkov o naših strankah.

V ta namen se lahko zabeležijo identiteta, funkcija, e-pošta, naslov in telefonska številka zadevne osebe.

Te podatke bo družba Onduline Group uporabljala samo za zakonite kontakte in jih ne bo prenesla tretji osebi.

V skladu z veljavnimi predpisi se ti podatki lahko hranijo za čas trajanja pogodbenega razmerja med Onduline Group in stranko oziroma tri leta po zadnjem kontaktu z zadevno osebo v primeru obetov.

 

7.    Primer obdelave, opravljene za namene zaposlovanja


Onduline Group lahko obdeluje osebne podatke o vas, ko oddate nenaročeno prijavo ali se prijavite na oglas, ki ga objavi Onduline Group.


V tem kontekstu se zbirajo osebni podatki o vas:

-    pogovor z vami med postopkom zaposlovanja;

-    posredno s tretjimi osebami za preverjanje vaših diplom in referenc, z vašim soglasjem.

Zbirajo se naslednji podatki: priimek, ime, elektronski naslov, telefonska številka, poklicne izkušnje in vsi podatki, ki nam jih posredujete ob oddaji prijave in/ali življenjepisa in/ali razgovorov: fotografija, veščine, stopnja izobrazbe, pogovorni jeziki, pričakovana plača, domači naslov, hobiji, družinske razmere itd.
 
Če nam posredujete podatke o sodniku, ste dolžni zagotoviti, da je sodnik s tem seznanjen in vam je dal svoje soglasje.

Ti podatki se zbirajo in shranjujejo samo v okviru vodenja vaše prijave na podlagi zakonitega interesa družbe Onduline Group in/ali vašega soglasja in se ne uporabljajo za noben drug namen, zlasti ne za komercialne namene.

Hranijo se:

-    v primeru uspešne prijave: podatki, ki se nanašajo na zaposlenega, se hranijo za čas njegove prisotnosti v družbi Onduline Group in po njegovem odhodu za veljavno pravno obdobje hrambe.

-    v primeru negativnega izida prijave: dve leti, razen če ugovarjate.

Vaši osebni podatki bodo v vsakem primeru uničeni na vašo zahtevo (glejte razdelek o kontaktnih podatkih DPO) v roku največ 1 meseca od vaše zahteve.

Te podatke obdeluje samo osebje, zadolženo za zaposlovanje znotraj družbe Onduline Group, in postransko, iz tehničnih in logističnih razlogov, podizvajalci družbe Onduline Group.

 

8.    Varnost vaših podatkov

Družba Onduline Group je še posebej zavezana k zaščiti osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo. Te operacije se izvajajo na varen način.


Izvajamo potrebne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe za preprečevanje, kolikor je mogoče, kakršnekoli spremembe, izgube ali nepooblaščenega dostopa do vaših osebnih podatkov.

 

9.    Shranjevanje podatkov

Osebni podatki so shranjeni v Evropski uniji v zbirkah podatkov ali datotekah družbe Onduline Group ali tistih ponudnikov storitev, s katerimi ima družba namensko pogodbeno razmerje.

10.    Pravice v zvezi z osebnimi podatki

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov 2016/679 imate naslednje pravice:

•    pravico dostopa do svojih osebnih podatkov;
•    pravico do popravka svojih osebnih podatkov, če so netočni ali nepopolni;
•    pravico do zastaranja pod pogoji iz 18. člena GDPR;
•    pravico do ugovora iz zakonitih razlogov;
•    pravico do prenosljivosti svojih podatkov;
•    za obdelavo na podlagi soglasja, da kadarkoli soglasje prekličete;
•    pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov, če:
 

prekličete svoje soglasje za obdelavo, ki je predmet soglasja;
-    veljavno ugovarjate obdelavi;
-    je bila obdelana nezakonito;
-    to zahteva zakon.

V skladu s členom 40-1 francoskega zakona o varstvu podatkov [prilagoditi v skladu z lokalno zakonodajo] imate tudi možnost dajanja navodil glede shranjevanja, izbrisa in sporočanja vaših osebnih podatkov po vaši smrti.

 

11.    Zahtevki

Če se želite pritožiti, se lahko obrnete na [email protected]

ali po navadni pošti:

Predstavništvo Onduline Italia srl                                                                                                                          Mišarska 1a - 11000 Beograd

 

RAZDELEK III ─ PRIJAVNI PODATKI, SLEDILNIKI IN PIŠKOTKI

Kaj je piškotek? Kaj je sledilnik?

Piškotek, znan tudi kot "indikator povezave", spada v družino "sledilcev". To je besedilna datoteka, ki se odloži v namenski prostor na vašem računalniku ali mobilni napravi, ko obiščete spletno mesto.

Piškotek omogoča v času njegove veljavnosti prepoznavanje računalnika ali mobilne naprave, ki jo uporabljate, vsakič, ko dostopate do našega spletnega mesta. Ne identificira vas osebno, ampak prepozna samo spletni brskalnik na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Danes obstajajo tudi druge vrste sledilnikov. Nevidni slikovni piksel, imenovan tudi transparentni GIF ali akcijska oznaka. To je del kode, ki se na spletni strani prikaže kot majhna sličica. Uporablja se lahko za prepoznavanje časa in datuma ogleda strani ter za zbiranje tehničnih informacij, kot so IP-naslov ali konfiguracija naprave.

Piškotki, sledilci in informacije, zbrane s temi sredstvi, se hranijo največ 13 mesecev.

Nekateri piškotki in sledilniki prenašajo podatke podjetjema GOOGLE in FACEBOOK s sedežem v Združenih državah. Ta podjetja so se držala zasebnostnega ščita, mehanizma samocertificiranja za podjetja s sedežem v Združenih državah, ki ga Evropska komisija trenutno ne priznava več kot mehanizem za zagotavljanje ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, ki jih evropski subjekt prenese podjetjem s sedežem v Združenih državah.
 
Svoje pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko uveljavljate na enak način, kot je določeno v razdelku II te politike.

Da bi izpolnili obveznost preglednosti, ki jo nalaga GDPR, spodaj navajamo različne sledilnike, ki jih uporabljamo na našem spletnem mestu.

 

Naši tehnični piškotki

Ti piškotki so bistveni za dostop, svetovanje in uporabo informacij in storitev spletnega mesta. Omogočajo nam, da prepoznamo vaš brskalnik, označimo vaš obisk določene strani našega spletnega mesta, izboljšamo vaše udobje brskanja (prilagajanje ločljivosti prikazovalnika, ohranjanje uporabljenega jezika, pomnjenje gesel in informacij v zvezi s spletnim obrazcem itd.), da izvajamo varnostne ukrepe in ohranimo vaše odločitve glede piškotkov in sledilcev.

Teh tehničnih piškotkov ni mogoče deaktivirati ali nastaviti, sicer ne boste mogli dostopati do spletnega mesta, njegovih informacij in storitev.

Brskalnik lahko nastavite tako, da blokira namestitev teh piškotkov na vaš računalnik ali mobilno napravo, vendar nekatere funkcije in storitve spletnega mesta ne bodo delovale normalno.

Ti tehnični piškotki so naslednji:

 

"Google Font API" 

Obdobje hrambe: 12 mesecev

Pravna podlaga: zakoniti interesi skupine Onduline za upravljanje njenega spletnega mesta

Končnost: Za prikaz usklajene pisave na straneh našega spletnega mesta.
Google Fonts ne nastavi piškotkov. Če pa brskalnik obiskovalca zahteva pisavo, Google zabeleži IP naslov obiskovalca in ga uporabi za analitične namene (za prikaz priljubljenosti posamezne pisave in določitev, katera spletna mesta uporabljajo Googlove pisave. Ti podatki so nato objavljeni in na voljo v Googlu Baza podatkov Google BigQuery Pisav.

 

"http://www.onduline.si""Re-captcha" / "Antibot"

Pravna podlaga: zakoniti interesi skupine Onduline za upravljanje njene spletne strani

Obdobje hrambe: po 1 letu

Dokončnost: Da bi se izognili botom ali neželeni programski opremi vseh vrst in zaščitili naše spletno mesto pred napadi botov.

 

" Google Map" 

Obdobje hrambe: 12 mesecev

Pravna podlaga: zakoniti interesi skupine Onduline za upravljanje njene spletne strani

Končnost: da vam prikažemo lokacije glede na vaše zahteve na najbolj uporabniku prijazen način, na podlagi vašega naslova IP.

 

"Yett"

Obdobje hrambe: 12 mesecev

Pravna podlaga: zakoniti interesi skupine Onduline za upravljanje njene spletne strani

Dokončnost: za nadzor izvajanja skriptov (tretjih oseb), kot je analitika

 

Naše merjenje občinstva in statistični piškotki

Piškotki za merjenje občinstva določajo statistiko števila obiskov spletnega mesta in uporabe naših storitev. Tako se lahko zbira statistika o številu obiskov, vsebinah in prikazanih straneh. Te statistike omogočajo izboljšanje zanimanja in ergonomije naših storitev.
 
Preko konzole "Upravljanje piškotkov in sledilnikov" lahko sprejmete ali zavrnete odlaganje teh piškotkov.

Zavrnitev odlaganja teh piškotkov nam bo preprečila vzpostavitev anonimne statistike.

 

"Google Analytics"

Obdobje hrambe: Od seje do 2 let

Pravna podlaga: soglasje

Namen: zbiranje vaših podatkov brskanja in njihovo posredovanje Googlu za Google Analytics, analitično orodje, ki ga ponuja Google. Uporablja piškotke, ki nam omogočajo analizo uporabe našega spletnega mesta in ustvarjanje nadzornih plošč o dejavnostih našega spletnega mesta za izboljšanje naše izkušnje na našem spletnem mestu.

https://policies.google.com/technologies/cookies

 

"Google Tag Manager"

Obdobje hrambe: 26 mesecev

Pravna podlaga: soglasje

Namen: olajšati namestitev nebistvenih piškotkov Google Analytics in marketinških piškotkov. To ni piškotek, je bistvenega pomena za pravilno delovanje našega spletnega mesta in nima roka uporabnosti.
https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

 

Avtor:

Oblikovanje, grafično oblikovanje, razvoj: Vanksen

http://www.vanksen.com

 

Slike:
Fotolia, Gettyimages, Shutterstock, Onduline

Lahko izberete, da spletna stran ne zbira in ne analizira podatkov o dejanjih, ki jih tukaj izvajate. Tako zaščitite svojo zasebnost, hkrati pa lastniku spletne strani onemogočite, da se uči iz vaših dejanj in vam ter drugim uporabnikom zagotovi boljšo uporabniško izkušnjo.