Pravne napomene

Opšti uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja odnose se i na pristup i na korišćenje veb-sajta www.onduline.com, kao i na sve ostale veb-sajtove koji su povezani sa domenom www.onduline.com (u daljem tekstu "Veb-sajt").

Opšti uslovi korišćenja tiču se kompanije ONDULINE SAS, sa osnovnim kapitalom od 11,323,485.05 €, upisane u Privredni registar Nantera pod brojem 552 088 361, sa prijavljenom adresom Quai Gallieni br. 24 -F-92150 SURESNES (u daljem tekstu “Kompanija”) i svih korisnika veb-sajta (u daljem tekstu “Korisnik”).

Koristeći Veb-sajt, smatra se da je Korisnik pročitao i prihvatio Opšte uslove korišćenja koji predstavljaju sporazum između Korisnika Veb-sajta i Kompanije.

Kompanija zadržava pravo da povremeno promeni Opšte uslove korišćenja. Stoga, Kompanija savetuje svakom Korisniku da redovno proverava trenutno važeće Opšte uslove korišćenja. Smatraće se da su izmene Opštih uslova korišćenja prihvaćena od strane svakog Korisnika, prilikom svakog korišćenja Veb-sajta.

 

1. Dostupnost Veb-sajta i ograničenje odgovornosti

 1.1.Veb-sajt pruža informacije o organizaciji i aktivnostima Kompanije, mogućnost da Korisnik kontaktira Kompaniju, kao i informacije o proizvodima koje Kompanija direktno ili indirektno plasira na tržište.

1.2.Kompanija se trudi da obezbedi dostupnost Veb-sajta 24h dnevno, 7 dana u nedelji, bez prekida, i daće sve od sebe da prenos bude bez grešaka. Pristup Veb-sajtu može povremeno da bude obustavljen ili ograničen zbog popravki i održavanja, ili uvođenja novih usluga ili funkcija. Kompanija će pokušati da ograniči učestalost i trajanje ovakvih prekida ili ograničenja.

1.3. Kompanija ne daje izričite niti prećutne garancije u vezi sa pristupom Veb-sajtu, i ne može da bude odgovorna za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, bez obzira na uzrok, poreklo, prirodu i posledice proistekle iz konsultovanja ili korišćenja Veb-sajta. Kompanija posebno ne snosi odgovornost u slučaju obustave ili nepristupačnosti Veb-sajta, pojave grešaka ili bilo koje štete proistekle iz neovlašćenih aktivnosti trećih lica (poput napada) izvršenih kroz Veb-sajt.

1.4. Takođe, korišćenje Interneta, uključujući Veb-sajt, podrazumeva mogućnost izlaganja uređaja neželjenim programima, uključujući viruse, trojance, spajvere, itd. Iz navedenih razloga, Korisnicima se preporučuje da na svojim uređajima koriste aktuelne softvere za zaštitu kao što su antivirus, fajervol, itd.

1.5. Kompanija čini sve napore da obezbedi tačnost i ažuriranost informacija navedenih na Veb-sajtu, i zadržava pravo da ispravi i promeni sadržaj u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Ipak, Kompanija ne može da garantuje da su sve navedene informacije kompletne i ažurirane, prilikom pristupa Veb-sajtu. 

1.6. Kompanija obezbeđuje hiperlinkove koji su dostupni korisnicima Veb-sajta, omogućavajući im da pristupe trećim sajtovima. Kompanija nema kontrolu nad trećim veb-sajtovima, niti može da bude odgovorna za njihov sadržaj, uključujući poslovanje, proizvode i usluge koji su u vezi sa tim veb-sajtovima koji mogu biti uključeni u neki link na ovom Veb-sajtu.   

1.7. Korisnik garantuje Kompaniji da će koristiti Veb-sajt na dozvoljen i fer način, u skladu sa Opštim uslovima korišćenja. U tom smislu, Korisnik se obavezuje da neće ometati ni prekidati ni na koji način, u potpunosti, niti delimično, ni privremeno, normalno funkcionisanje Veb-sajta. 

1.8. U slučajevima i kojima je primenljivo, Korisnik se obavezuje da neće slati niti objavljivati putem Veb-stranice bilo koji sadržaj koji se može smatrati ilegalnim, nezakonitim, klevetničkim, pornografskim, rasističkim, uvredljivim ili opscenim. Kompanija zadržava pravo da preduzme bilo koju meru ili pravnu aktivnost koju smatra neophodnom, da bi se zaustavilo takvo ponašanje. 

1.9. U slučaju bilo kakvih pitanja ili nedoumica koje se tiču Veb-sajta, možete ih poslati na info@onduline.com.

 

2. Intelektualna svojina

2.1. Ime domena “onduline.com” je registrovano, a "ONDULINE" je registrovan zaštitni znak.

2.2. Sve u vezi sa autorskim pravima, baze podataka, zaštitni znaci, imena, slike i logotipi, kao i sva druga intelektualna svojina koja je u vezi sa Veb-sajtom i njegovim sadržajem, objavljenim u vidu teksta, grafika, logotipa, ikona i slika, softverskih aplikacija i onlajn alata, kao i svi HTML kodovi i drugi kodovi koji se koriste na Veb-sajtu (u daljem tekstu "Intelektualna Svojina") u vlasništvu su Kompanije i zaštićeni su zakonom o autorskim pravima, zakonom o zaštiti baza podataka, i svim drugim vežećim primenljivim zakonima u zemlji, kao i svim evropskim ili međunarodnim sporazumima o intelektualnoj svojini. 

2.3. Zabranjeno je menjati, kopirati, distribuirati, širiti i koristiti Veb-sajt ili njegove delove ili bilo koju drugu intelektualnu svojinu koja se na njega odnosi, ili koristiti logotipe ili zaštitne znakove prikazane na Veb-sajtu. Nijedan dokument na Veb-sajtu ne može da se tumači na način da podrazumeva implicirano ili izričito licencirano pravo na bilo koju Intelektualnu Svojinu koja se tiče celokupnog Veb-sajta ili njegovih delova. Korisnik prihvata da korišćenje Veb-sajta regulišu jedino važeći Opšti uslovi korišćenja.    

2.4. Korisnik ne može da koristi metapodatke niti bilo koji drugi "skriveni tekst", uključujući zaštitni znak "ONDULINE", ni u celosti, ni delimično. Korisnik može da se smatra odgovornim za neovlašćeno korišćenje bilo kojih Prava Intelektualne Svojine, bez obzira na razlog upotrebe.  

 

3. Lični podaci

3.1. Da bi konsultovao i posetio Vebs-sajt, Korisnik ne mora da saopšti nijedan lični podatak. Međutim, Kompanija može da prikuplja lične podatke Korisnika (u daljem tekstu "Lične Podatke"), putem odeljka "KONTAKT", prilikom učešća u nagradnim igrama, i nakon kreiranja naloga. Kada Korisnik pristupi platformi, prikupljaju se podaci o pristupu, podaci o upotrebi i podaci o lokaciji, u cilju analize i optimizacije funkcija platforme. Prilikom davanja svojih ličnih podataka, Korisnik se obavezuje da će dati tačne podatke koja ne ugrožavaju interese i prava trećih lica.  

3.2. Kompanija, njene filijale i lokalni predstavnici kontroliši i primaju Lične Podatke Korisnika. Kompanija se obavezuje da će štititi privatnost Ličnih Podataka. Međutim, Kompanija nema kontrolu nad rizicima koji su u vezi sa funkcionasanjem Interneta i skreće Vam pažnju na postojanje potencijalnih rizika u vezi sa poverljivošću podataka koji se prenose ovom mrežom. 

3.3. U skladu sa francuskim Zakonom o zaštiti podataka od 6. januara, 1978. i Opštom uredbom o zaštiti podataka od 27. aprila, 2016, postupak je prijavljen Nacionalnoj komisiji za informatiku i slobode (NCIL) i Korisnik ima pravo da pristupi, promeni i obriše svoje lične podatke, i da podnese prigovor, iz opravdanih razloga, u vezi sa obradom njegovih podataka. Korisnik, takođe, ima pravo da prenosi svoje podatke u mašinski čitljivom obliku. Korisnik može da ostvari svoja prava slanjem i-mejla na sledeću i-mejl adresu: info@onduline.com, pri čemu Korisnik mora da dokaže svoj identitet. Onduline se obavezuje da će obraditi zahtev i poslati odgovor u roku od 30 dana, koji se mogu produžiti na 60 dana, u zavisnosti od količine i kompleksnosti zahteva. Onduline zadržava pravo da odbije zahtev na pravo pristupa, ukoliko je isti neosnovan. Korisnik je obavešten, u skladu sa svojim pravom na obaveštavanje, kada Onduline prikuplja njegove lične podatke i kada ih ne prikuplja. Korisnik je, takođe, obavešten u slučaju zloupotrebe njegovih ličnih podataka.  

3.4. Maloletna lica: Ciljna grupa Onduline nosu maloletna lica, ali Veb-sajt im je dostupan, jer nema sadržaja za odrasle. Obrasci i upitnici Onduline nemaju za cilj prikupljanje podataka o maloletnim licima. Ukoliko dođe do prikupljanja podataka maloletnog lica, pravni zastuonik maloletnog lica može da kontaktira Onduline putem i-mejl adrese: info@onduline.com radi ispravljanja, menjanja ili brisanja ličnih podataka (u skladu sa članom 3.3).

3.5. Treća lica: Onduline sarađuje sa trećim licima u pružanju svojih usluga (na primer, održavanje, revizije, plaćanje, otkrivanje neovlašćenih radnji, marketing i razvoj). Treća lica, iz navedenog razloga, mogu da imaju pristup podacima Korisnika u meri koja potrebna za obavljanje aktivnosti u ime Korisnika, i podležu istim obavezama kao i Onduline. Treća lica poštuju Vašu privatnost i neće dalje širiti Vaše lične podatke. 

3.6. Onduline može obrađivati lične podatke izvan Evropske Unije, u specifičnim slučajevima, uz dužno poštovanje evropskih pravnih procesa. Korisniku se, na njegov lični zahtev, može odobriti obrađivanje njegovih ličnih podataka izvan Evropske Unije, u slučaju specifičnih usluga.

3.7. U vezi sa funkcionisanjem veb-sajta, Kompanija može da implementira tehnički kolačić na Korisnikovom uređaju, dok Korisnik koristi veb-sajt. Kolačić ne dozvoljava identifikaciju Korisnika, ali omogućava beleženje informacija o tome kako Korisnik pretražuje veb-sajt (zvanični jezik i zemlja Korisnika, posećene stranice, datum i vreme, itd). Dobijene informacije mogu se koristiti prilikom naredne Korisnikove posete veb-sajtu, da bi veb-sajt funkcionisao na odgovarajući način, ili u analitičke svrhe. 

3.8. Kompanija obaveštava korisnika da može da onemogući čuvanje kolačića na svom uređaju tako što će izmeniti podešavanja na svom veb-pregledaču. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima upravljanja kolačićima dostupni su na veb-pregledačima. Korisnik takođe može konsultovati i sajt CNIL-a (francuski ovlašćeni organ za zaštitu podataka) na: http://www.cnil.fr/.

 

Primenljivi zakoni - nadležnost 

4.1. Francuski zakon je jedini zakon kojim se reguliše odnos između Kompanije i Korisnika. 

4.2. Svi sporovi, bilo koje prirode, podležu isključivo nadležnosti francuskih sudova.

Urednik Veb-sajta

Onduline SAS (akcionarsko društvo)
Kapital € 11,323,485.05
R.C.S. Nanterre 552 088 361

Adresa:
24 Quai Gallieni,
92150 Suresnes 

Telefon: +33 (0) 1 55 63 80 10
Fax : +33 (0) 1 41 34 30 54

Direktor izdavaštva: Patrick Destang

Hosting Veb-sajta:  
Claranet
18-20, rue du Faubourg du Temple
75011 Pariz 
Tel: +33 (0) 1 70 13 70 00 

 

Autor:

Dizajn, grafički dizajn, razvoj: Vanksen

http://www.vanksen.com

 

Slike:

FotoliaGettyimagesShutterstock, Onduline