Protikorupcijski kodeks

Nesprejemanje kakršne koli oblike korupcije je sestavni del etičnega pristopa, ki mu Skupina Ondura in vse njene družbe popolnoma sledijo.

Naš protikorupcijski kodeks kaže našo željo po poštenem poslovanju.

Izraža osebno zavzetost vseh vodij in je sestavni del vrednot in načel, ki so edinstveni za vse naše zaposlene.

Spodaj lahko prevzamete naš protikorupcijski kodeks.